Blue Move Partners

  • Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen (t.v.) og Ulf Hafseld i Hyop og roser Akershus fylkeskommunes mangeårige støtte til utbygging av infrastruktur for hydrogen, og håper de øvrige fylkeskommunene – og staten – nå vil komme etter.

Norsk støttesystem for hydrogenstasjoner

juni 20th, 2017|0 Comments

En ny støtteordning fra Enova til bygging av fyllestasjoner for hydrogen utløser avmålt begeistring hos de to norske stasjonsaktørene Hyop og UNO-X, som hadde håpet på en mer offensiv satsing. […]

  • Almedalen

Välkommen till årets vätgasarena i Almedalen!

juni 14th, 2017|0 Comments

Välkommen till Glassmagasinet i Visby där Blue Move är med och arrangerar två sessioner under Almedalsveckan 3-4 juli. Här visar vi den kompetens som finns att räkna med i vårt land och den snabba utveckling som sker [...]

Om Blue Move

The Blue Move for a Green Economy är ett EU-finansierat projekt som ska hjälpa till att etablera vätgas som en naturlig del av vårt energival. Projektet fokuserar på vätgasanvändning inom transportsektorn och ska främja hela kedjan där vätgas används som drivmedel – från produktion och distribution till användning hos slutkonsumenter.

Läs mer om Blue Move